Abas Ermenji - një jetë për ShqipërinëAbas Ermenji - një jetë për Shqipërinë
Pas krijimit të Komitetit Kombëtar Demokrat "Shqipëria e Lirë" Paris 1950

Komiteti Kombëtar Demokrat "Shqipëria e Lirë" u krijua nga Midhat Frashëri në vitin 1949 në Paris. Pas vdekjes së Midhat Frashërit e deri në vitin 1990 ky komitet u drejtua nga prof. Abas Ermenji. Komiteti Kombëtar Demokrat "Shqipëria e Lirë" ka lozur një rol me rëndësi gjatë Luftës së Ftohtë në mbrojtjen e të drejtave të popullsisë shqiptare të Kosovës ndaj genocidit serb dhe ka punuar për sensibilizimin e opinionit ndërkombëtar në lidhje më çështjen e Kosovës. Komiteti ka denoncuar vazhdimisht regjimin anti-njerëzor komunist dhe është përpjekur që t'i shtyjë shqiptarët drejt demokracisë duke u mbështetur në vlerat e kulturës dhe moralit kombëtar.

Menu
JetŰshkrimi
Historia e ShqipŰrisŰ
Artikuj
Thirrje
Poezi
Foto
Dokumente
Shtypi
Pamje filmike
Faqe e parë

Kontakt
Nëse dëshironi t'ju mbajmë në dijeni për artikujt e rinj që do të vendosen në këto faqe, na dërgoni adresën tuaj email:

Libri i Miqve
Për të lënë një shënim ose mendimin tuaj për Profesor Abas Ermenjin klikoni këtu

Për ta parë
librin e miqve
klikoni këtu

© Abas Ermenji