Abas Ermenji - një jetë për ShqipërinëAbas Ermenji - një jetë për Shqipërinë
Në Kongresin e Lidhjes Kosovare në Çikago, Nëntor 1973 me Luan Gashin, Jusuf Azemin dhe Richard Daley-n, kryetarin e atëhershëm të Bashkisë së Çikagos

Kongresi i Parë Botëror i Lidhjes Kosovare, i cili përfaqësonte një lëvizje që përpiqej t'i dilte zot Kosovës dhe Kosovarëve, u mblodh më 24 dhe 25 nëntor 1973 në Çikago. Në këtë Kongres Prof. Abas Ermenji, në emër të Komitetit Kombëtar Demokrat "Shqipëria e Lirë", mbajti një fjalim të madh mbi historinë e Shqipërisë dhe të Kosovës i cili u prit me entuziazëm nga të pranishmit.

Menu
JetŰshkrimi
Historia e ShqipŰrisŰ
Artikuj
Thirrje
Poezi
Foto
Dokumente
Shtypi
Pamje filmike
Faqe e parë

Kontakt
Nëse dëshironi t'ju mbajmë në dijeni për artikujt e rinj që do të vendosen në këto faqe, na dërgoni adresën tuaj email:

Libri i Miqve
Për të lënë një shënim ose mendimin tuaj për Profesor Abas Ermenjin klikoni këtu

Për ta parë
librin e miqve
klikoni këtu

© Abas Ermenji