Abas Ermenji - një jetë për ShqipërinëAbas Ermenji - një jetë për Shqipërinë

 

FOTO


Profesor në liceun e Korçës - viti 1939


Në krye të çetave të Ballit Kombëtar
Berat 1943


Në kongresin e Ballit Kombëtar në Berat
Janar 1944


Pas krijimit të Komitetit Kombëtar
Demokrat "Shqipëria e Lirë" Paris 1950


Duke mbajtur fjalimin e rëndësishëm në
Kongresin e Lidhjes Kosovare, Çikago,
Nëntor 1973


Në Kongresin e Lidhjes Kosovare, duke zgjidhur
nga duart e një vajze të vogël zinxhirët simbolikë
të robërisë së Kosovës dhe Çamërisë


Në Kongresin e Lidhjes Kosovare
në Çikago, Nëntor 1973 me Luan Gashin,
Jusuf Azemin dhe Richard Daley-n


Në Kongresin e Lidhjes Kosovare
me një grup të rinjsh kosovarë


Në festën e Flamurit, Francë 1991


Pas kthimit në Shqipëri në vitin 1995


Në një nga konferencat e shumta anembanë Shqipërisë në vitin 1996


Nga përcjellja në banesën e fundit, Mars 2003


Nga përcjellja në banesën e fundit, Mars 2003


Homazhe në nderim të Prof. Abas Ermenjit, Tiranë, Mars 2003

Menu
JetŰshkrimi
Historia e ShqipŰrisŰ
Artikuj
Thirrje
Poezi
Foto
Dokumente
Shtypi
Pamje filmike
Faqe e parë

Kontakt
Nëse dëshironi t'ju mbajmë në dijeni për artikujt e rinj që do të vendosen në këto faqe, na dërgoni adresën tuaj email:

Libri i Miqve
Për të lënë një shënim ose mendimin tuaj për Profesor Abas Ermenjin klikoni këtu

Për ta parë
librin e miqve
klikoni këtu

© Abas Ermenji