VENDI QË ZË SKËNDERBEU NË HISTORINË E SHQIPERISË

© Abas Ermenji, 1968, 1996