Abas Ermenji - një jetë për ShqipërinëAbas Ermenji - një jetë për Shqipërinë
Në një nga konferencat e shumta anembanë Shqipërisë në vitin 1996

Prof. Abas Ermenji u kthye në Shqipëri si Kryetar i partisë Balli Kombëtar në tetor 1995, pas 49 vjetësh mërgimi. Sapo mbërriti në Shqipëri ndërmori një tur konferencash në të gjithë Shqipërinë me qëllimin, siç thoshte Ai vetë, që t'iu mësonte shqiptarëve historinë e tyre që ata nuk e dijnë dhe t'iu tregonte se si mund të dilnin nga gjendja e vështirë ku ndodheshin.

Menu
JetŰshkrimi
Historia e ShqipŰrisŰ
Artikuj
Thirrje
Poezi
Foto
Dokumente
Shtypi
Pamje filmike
Faqe e parë

Kontakt
Nëse dëshironi t'ju mbajmë në dijeni për artikujt e rinj që do të vendosen në këto faqe, na dërgoni adresën tuaj email:

Libri i Miqve
Për të lënë një shënim ose mendimin tuaj për Profesor Abas Ermenjin klikoni këtu

Për ta parë
librin e miqve
klikoni këtu

© Abas Ermenji